Miesięcznik “Jasne, że Częstochowa” listopad 2015 / “Jasne, że Częstochowa” magazine November 2015

Miesięcznik “Jasne, że Częstochowa” grudzień 2013 / “Jasne, że Częstochowa” magazine December 2013

Miesięcznik “Jasne, że Częstochowa” kwiecień 2016 / “Jasne, że Częstochowa” magazine April 2016

Miesięcznik “Jasne, że Częstochowa” maj 2014 / “Jasne, że Częstochowa” magazine May 2014